Aktualności

Tak jak Ojciec Mój posłał Mnie, tak i Ja was ślę

Z dniem 1 lipca 2018 r., ku radości wielu parafian, pracę w naszej wspólnocie w Krzyżu Wielkopolskim rozpoczął Ks. Jewgenij Żukowski SDS, który w maju przyjął święcenia kapłańskie.
W niedzielę, 22 lipca, Neoprezbiter odprawił Mszę Świętą prymicyjną w nowym miejscu posługi duszpasterskiej. Eucharystia rozpoczęła się uroczystą procesją. Mszę Św. sprawował Ks. Żenia wraz z proboszczem - Ks. Tomaszem Sanderem SDS, który wygłosił kazanie.

Dotyczyło ono kapłaństwa. Proboszcz przypomniał parafianom, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa ksiądz. Jest on naszym przewodnikiem, a odwołując się do dzisiejszej Ewangelii- pasterzem, który pomaga nam w drodze do Nieba.
"Będziemy mieć takich księży, jakich sobie wymodlimy"- tymi słowami Ks. Tomasz chciał zachęcić parafian do modlitwy za kapłanów, a także za osoby przygotowujące się do życia zakonnego. Ludzie często nie zdają sobie sprawy, jak ważne jest westchnięcie do Pana Boga w intencji drugiej osoby.
Delegacje powitały Księdza Neoprezbitera w Krzyżu; równie ciepło przywitał go proboszcz. Ks. Żenia, dziękując za życzenia, powiedział: "W Krzyżu cierpienie, ale i w Krzyżu zbawienie". Doceniając poczucie humoru naszego duszpasterza, życzymy mu, pomimo oryginalnej nazwy miejscowości, zdecydowanie - ZBAWIENIA.
Na zakończenie Mszy Św. każdy mógł otrzymać błogosławieństwo prymicyjne z rąk Księdza Neoprezbitera. Wiązało się ono z możliwością uzyskania odpustu zupełnego. Parafianie z radością skorzystali z tego przywileju. Każda z osób otrzymała obrazek prymicyjny.
Ks. Żeni z serca dziękujemy za papieskie błogosławieństwo i zapewniamy o modlitwie oraz wsparciu na pierwszej placówce salwatoriańskiej.

Tekst: Agata Twarowska

Joomla templates by a4joomla