Aktualności

Pomóż duszom zmarłych modlitwą

Święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych, aby byli od grzechu uwolnieni.
(2 Mach 12, 46)

Listopad to miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych bliskich, krewnych, znajomych. Zachęcamy wszystkich by nie był to miesiąc samej tylko zadumy nad śmiercią i przemijaniem ale także czas czynnej pomocy wszystkim duszom oczekującym w czyśćcu na osiągnięcie pełni radości w Niebie.
Codziennie przez cały listopad w naszym kościele będziemy modlili się w intencji poleconych zmarłych odmawiając o godz. 17.30 Koronkę do Bożego Miłosierdzia i odprawiając Mszę św. za dusze zmarłych.

Remont zakrystii w Hucie Szklanej ukończony

W dniach 1-6 października 2012 r. przy kościele NMP Częstochowskiej w Hucie Szklanej został przeprowadzony remont zakrystii. Koszt remontu wyniósł 3423 zł. Pragniemy gorąco podziękować następującym darczyńcom:
- Państwu Elżbiecie i Zbigniewowi Rutkowskim za pomoc finansową;
- Panu Mirosławowi Ilnickiemu za sponsorowanie płytek na podłogę;
- Panu Zbigniewowi Naruszewiczowi za sponsorowanie betonu na podłogę;
- Panu Marianowi Komarnickiemu za pomoc w pracach wykończeniowych;
- Paniom Teresie Lewandowskiej i Komarowej za posprzątanie zakrystii po remoncie.
Szczególne podziękowanie składamy Panu Mirosławowi Borkowskiemu za organizację, nadzór i przeprowadzenie remontu.
Dziękujemy wszystkim pozostałym ofiarodawcom, często bezimiennym, którzy dołożyli się do remontu lub ofiarowali modlitwę w tej intencji. Bóg zapłać.

Czytaj więcej: Remont zakrystii w Hucie Szklanej ukończony

Nowi przełożeni generalni salwatorianów i salwatorianek

Obradujące niemal w tym samym czasie w Krakowie i w Rzymie kapituły generalne salwatorianów i salwatorianek dokonały wyboru nowych przełożonych generalnych zgromadzeń.
Zostali nimi

ks. Milton Zonta SDS z Brazylii

oraz

s. Edith Bramberger SDS z Austrii.

Czytaj więcej: Nowi przełożeni generalni salwatorianów i salwatorianek

Tydzień misyjny 2012

Niedzielą w ostatniej dekadzie października rozpoczyna się w Kościele Powszechnym Tydzień Misyjny. Zgodnie z zamysłem Ojca Świętego ma to być okazja dla wspólnot kościelnych i parafialnych, instytutów życia konsekrowanego, ruchów kościelnych i dla całego ludu Bożego „do odnowionego zaangażowania w głoszenie Ewangelii i nadania działalności duszpasterskiej głębszego rozmachu misyjnego”. Opatrzność daje nam więc sposobność ku temu, żebyśmy na nowo nabrali owego „rozmachu misyjnego”.

Czytaj więcej: Tydzień misyjny 2012

Jan Paweł II - Papież Rodziny

Nie od dziś wiadomo, iż sytuacja Kościoła ściśle wiąże się z kondycją rodziny. Z jednej strony Kościół zawsze wspierał rodzinę, z drugiej zaś, sam mógł na nią liczyć. Osłabianie życia rodzinnego, które w historii było wynikiem przeróżnych czynników, zawsze w jakimś stopniu odbijało się na życiu wspólnoty wierzących, a także na życiu narodu. Niejednokrotnie w sposób niezwykle dramatyczny. Ojciec Święty Jan Paweł II, dziś już błogosławiony, miał pełną świadomość tego niezwykle ważnego faktu. Mawiał: Rodzina jest drogą Kościoła. Rodzina jest organicznie zespolona z narodem, a naród z rodziną (por. List do rodzin, 1994 r. numery 2 i 17). Stąd też cały jego pontyfikat był naznaczony nie tylko wspieraniem, ale także kiedy to było konieczne, wręcz batalią o rodzinę. Konferencja Episkopatu Polski, w roku Światowego Spotkania Rodzin na przełomie maja i czerwca w Mediolanie, z udziałem Ojca Świętego Benedykta XVI, postanowiła, iż tegoroczny XII już Dzień Papieski będzie przeżywany 14 października, pod hasłem Jan Paweł II – Papież Rodziny.

Czytaj więcej: Jan Paweł II - Papież Rodziny

Rok Wiary

Po co nam Rok Wiary? Czyż o wiarę nie należy dbać na co dzień, a nie tylko przy szczególnych okazjach? Niewątpliwie tak, ale jest też prawdą, że potrzebujemy rocznic, świąt, uroczyście ogłoszonych okresów, by przypomnieć sobie i ożywić to, o czym powinniśmy pamiętać każdego dnia. Taka jest po prostu ludzka natura. Dlatego jest powodem do radości i zaangażowania to, że Papież Benedykt XVI ogłosił Rok Wiary. List apostolski Porta fidei opublikowany z tej okazji, to tekst, który powinien stać się przedmiotem osobistej i wspólnotowej refleksji i modlitwy. Papież po raz kolejny potwierdza, iż rzeczywiście jest wielkim nauczycielem wiary.

Czytaj więcej: Rok Wiary

Joomla templates by a4joomla