Ogłoszenia Duszpasterskie 3 Niedziela Wielkiego Postu

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

na III Niedzielę Wielkiego Postu – 15.03.2020 r.

 

1. Biskup diecezjalny zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe (również miejskie), Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne), a uwzględniając

ich bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania. Pamiętajmy o słowach Jezusa: „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20), w tych okolicznościach zachęcajmy do pielęgnowania modlitwy rodzinnej.

2. We wszystkich Mszach św. (także Mszach ślubnych czy pogrzebowych) może brać udział maksymalnie 50 osób (łącznie wewnątrz kościoła i na zewnątrz), włączając w to duchowieństwo parafialne, posługujących w liturgii i uczestników.

4. Msze św. oraz inne modlitwy, transmitowane przez środki masowego przekazu dają możliwość duchowego przeżywania tajemnic wiary, które w tych nadzwyczajnych okolicznościach mogą być nieocenione dla dobra duszy i społeczeństwa. Jednocześnie zachęcam wszystkich diecezjan do godnego udziału w tych transmisjach, równocześnie nie wykonując żadnych innych czynności poza modlitwą.

4. Zwracam się o okazywanie miłosierdzia osobom samotnym i starszym. Proszę, zainteresujcie się nimi, pomóżcie w zrobieniu zakupów, zaopatrzeniu w lekarstwa i inne potrzebne do życia środki. Bądźmy w tym wyjątkowym i trudnym czasie dobrymi Samarytanami, którzy nie przechodzą obojętnie obok cudzej biedy. Pamiętajmy jednak zawsze o roztropnym, minimalnym kontakcie z tymi osobami, by nie doprowadzić ich do zakażenia wirusem.

5. Gdyby ktoś czuł potrzebę spowiedzi św., to można się na nią umówić telefonicznie.

6. Na cele remontowe w ubiegłą niedzielę złożyliście w Krzyżu 2800 zł, w Brzegach 77 zł, w Hucie Szklanej 345, 40 zł, w Lubczu Małym 122 zł.

7. Ze stolika na tyle kościoła można wziąć skarbonki na jałmużnę wielkopostną „Dar juniora dla seniora”, by wypełnioną przynieść na niedzielę palmową.

8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer Gościa Niedzielnego, w którym przeczytamy czy można przyjmować Komunię na rękę?; jest kolejna odsłona cyklu wielkopostnego z prymasem Wyszyńskim. Jest także „Mały Gość Niedzielny”, „L’osservatore Romano”,  „Salwator” i nasz Głos Serca. 

9.W ostatnim czasie pożegnaliśmy śp. Henryka Matkowskiego. Wieczne odpoczywanie...

7. Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa, zdrowia i opieki Maryi. Ufajmy w Boże Miłosierdzie przez wstawiennictwo Maryi Matki Miłości Zranionej i Naszej Nadziei. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo…      

 

 Duszpasterze Salwatorianie

Joomla templates by a4joomla