Wspólnoty i grupy parafialne

Kościół na Soborze Watykańskim II, określając siebie, używa słowa wspólnota. Ten wspólnotowy wymiar Kościoła jest bardzo istotny. Po Soborze w łonie Kościoła powstały i nadal powstają różne małe wspólnoty, ruchy, nowe stowarzyszenia.

 

Liturgiczna Służba Ołtarza

Grupa skupia chłopców chętnych do pełnienia służby liturgicznej.
Opiekun: ks. Marek Gadomski SDS.

 

logo_rms.gifRuch Młodzieży Salwatoriańskiej

Ruch skupia młodzież, która pragnie świadomie przeżywać swoją wiarę i kroczyć do Boga u boku Salwatorianów.
Opiekun: Ks. Piotr Sztajgli SDS.

 

laysds.gifSalwatorianie świeccy

Ludzie, którzy swoim życiem świadczą o Królestwie Bożym czerpiąc siłę poprzez duchowe dzielenie się we wspólnocie z innymi salwatorianami.
Opiekun: ks.  Piotr Sztajgli SDS. 

 

sercej.gifStraż Honorowa i Czciciele Najświętszego Serca Pana Jezusa

Grupa skupiająca osoby adorujące Serce Pana Jezusa.
Opiekun: ks. Tomasz Sander SDS.

 

 

rozaniec.jpg

Róże Różańcowe

Róże oplatają modlitwą wyznaczone intencje, a Róże Misyjne wspierają modlitwą i ofiarą misjonarzy i ich dzieło.
Opiekun: ks. Tomasz Sander SDS.

 

Apostolat Margaretki

W każdy pierwszy czwartek miesiąca, o godz. 17.30 w kościele, osoby należące do Apostolatu Margaretki wspólnie odmawiają różaniec w intencji kapłanów za których  się modlą oraz o nowe i święte powołania kapłańskie z naszej  parafii.

Opiekun: Ks. Tomasz Sander SDS

 

 caritas.gifParafialny Zespół Charytatywny

Skupia ludzi niosących aktywną pomoc najbardziej potrzebującym.
Opiekun: ks. Tomasz Sander SDS.

 

 

Dodatkowe informacje