Aktualności

8 września - ważna data dla Salwatorianów

Dnia 8 września przypada rocznica śmierci Założyciela Salwatorianów, Sługi Bożego ks. Franciszka Jordana (+1918). Jego słowa - "Dopóki żyje na świecie choćby jeden tylko człowiek,który nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata, nie wolno ci spocząć!" -  to swoisty testament w którym pragnie aby wszyscy ludzie poznali Jezusa - Zbawiciela. Do tej misji głoszenia chciał zaprosić wszystkich - zarówno osoby duchowne jak i świeckie.
Dzień 8 września to również uroczystości ślubów zakonnych. W naszym seminarium w Bagnie k. Wrocławia klerycy składają czasowe przyrzeczenia czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Alumni piątego roku składają te przyrzeczenia na zawsze (tzw. profesję wieczystą), a starsi współbracia w kapłaństwie i życiu zakonnym odnawiają śluby złożone Panu Bogu.

Testament Duchowy O. Franciszka Jordana

Wszystkim Braciom, obecnym i przyszłym, pozdrowienie i błogosławieństwo! Ojciec Franciszek od Krzyża niniejszym przekazuje swoim synom duchowym, obecnym i przyszłym, swoją ostatnią wolę:
Niech trwałym Waszym dziedzictwem będzie ufność w Opatrzność Bożą, która jak dobra matka karmi Was troskliwie.
Przekazuje Wam w dziedzictwie ustawiczne ubóstwo jako drogocenny skarb, jako perłę, której zwrotu Bóg zażąda od Was w dniu sądu.
Pokładajcie jedynie w Bogu całą ufność i nadzieję; On będzie za  Was walczył jak dzielny mocarz.
Biada Wam, jeśli w ludziach i bogactwie pokładać będziecie swoją nadzieję.
Bądźcie zawsze prawdziwymi i wiernymi synami świętej Matki, Kościoła Rzymskiego, i uczcie tego, czego on uczy, wierzcie w to, w co on wierzy, odrzucajcie to, co on zawsze odrzuca.
Miłujcie się wzajemnie w Duchu Świętym i niech miłość Wasza będzie wszystkim znana!
Wiedzcie o tym, jak bardzo was umiłowałem i chcę, abyście i Wy także wzajemnie się miłowali.
Uświęcajcie się, rozwijajcie się duchowo i wzrastajcie w liczbę na całej ziemi aż do skończenia czasów, w imię Pańskie. Amen.

Joomla templates by a4joomla