Aktualności

„Idźcie i zapalajcie wszystkich!”

W poniedziałek, 13 sierpnia 2018 r., w opactwie benedyktyńskim St. Ottilien pod Monachium, rozpoczęła się XIX Kapituła Generalna Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Mottem spotkania salwatorianów z całego świata są słowa: „Idźcie i zapalajcie wszystkich!”, zaczerpnięte z notatek założyciela, o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, w jego dzienniku duchowym.
Prosimy o modlitwę w intencji kapituły i owocnej realizacji charyzmatu salwatoriańskiego w Kościele i świecie!

 

Emblemat XIX Kapituły Generalnej

 

Emblemat XIX Kapituły Generalnej Towarzystwa Boskiego Zbawiciela – zaprojektowany przez księdza Wiesława Stempaka SDS – wyraża pragnienie ożywienia naszego salwatoriańskiego zapału. W kontekście współczesnego społeczeństwa, które staje się coraz bardziej świadome potrzeby Boga, Papież Franciszek prosi nas o bycie Kościołem otwartych drzwi i wychodzącym do wszystkich narodów. Zainspirowani apostolskim żarem obecnym w życiu i w nauczaniu Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana chcemy znaleźć konkretne odpowiedzi na to oraz na inne wyzwania i potrzeby naszych czasów.

 

W ramach celebracji setnej rocznicy śmierci naszego czcigodnego Założyciela (1918-2018), pragniemy, aby Jego słowa „Idźcie (…) i zapalcie wszystkich![1] na nowo rozbrzmiały w głębi naszych serc. W ten sposób Kapituła Generalna może stać się prawdziwą okazją do tego, abyśmy, zainspirowani apostolskim duchem Założyciela, zostali ponownie posłani jako „wspólnota apostolska”, celem głoszenia jedynego, prawdziwego Boga objawionego w Jezusie Chrystusie, oraz Jego dobrą nowinę o zbawieniu.

 

Dłoń trzymająca lampę oliwną nawiązuje do salwatoriańskiego powołania apostolskiego mającego na celu rozpalania i podtrzymywania płomienia zbawienia w każdej części świata, tym samym czyniąc nas podobnych do lampy płonącej jasnym światłem.[2] To „bycie światłem zbawienia” ma swoje źródło w naszym doświadczeniu osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem. Bez tego bezpośredniego doświadczenia bycia uczniami odkupionymi przez Mistrza z Nazaretu misja ewangelizacji jest niemożliwa, ponieważ, jak wyjaśnia nasz Założyciel, jeśli brakuje oliwy autentycznej, głębokiej duchowości lampa zgaśnie.[3]

 

Żółty płomień wskazuje na źródło światła, Jezusa Zbawiciela, który oświeca nasze istnienie. On jest wzorcem, który inspiruje naszą apostolską działalność. Krzyż znajdujący się w centrum tego płomienia przypomina nam o tym, że nasza apostolska misja jest nie tylko zwykłym ludzkim zadaniem, ale że jest kierowana i wspomagana przez Ducha ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, który nieustannie działa w historii ludzkości. Duch Chrystusa jest prawdziwym protagonistą naszej misji.

 

W tym właśnie Duchu, my, Salwatorianie, jak wskazuje dwanaście płomieni różnej wielkości, głosimy i świadczymy odwieczną miłość Jedynego, Prawdziwego Boga, który poprzez krzyż swojego umiłowanego Syna objął cały świat by zbawić każdego człowieka bez wyjątku. Dopełniamy tego dzieła w czynach i słowach, zarówno przez wielokulturowość naszej międzynarodowej wspólnoty, jak również przez uniwersalność sposobów i środków, których używamy do tego celu. Pomimo tego, że działamy w bardzo zróżnicowanych realiach, jesteśmy jednak zjednoczeni w tej samej misji jako wierni duchowi synowie Ojca Franciszka Jordana.

 

Ponadto, linie przecinające emblemat inspirują nas do myślenia o ścieżkach naszej salwatoriańskiej historii. W śladach pozostawionych przez poszczególne pokolenia dostrzegamy niezliczoną ilość świadectw o apostolskich sukcesach, sprzecznościach, a także krzyży. Kontynuacja tej tradycji świadectwa oraz apostolskiej służby spoczywa teraz w naszych dłoniach. Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, jesteśmy wezwani do gorliwej ewangelizacji oraz odważnego kroczenia naprzód będąc rozpalonymi przez ogień Ducha Świętego i posłani, aby zapalać płomień wiary w innych.

 


 

[1] Franciszek Jordan, Dziennik Duchowy - II\21.

 

[2] Przemówienia o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, 1899/06/23.  

 

[3] Tamże.

Joomla templates by a4joomla